Jdi na obsah Jdi na menu
 


O činnosti sboru

Požární činnost:

Zajišťujeme obsazení Jednotky požární ochrany obce Zálší a to členy našeho SDH.

Zasahujeme spíše při živelných pohromách, neboť požárů je u nás naštěstí poskrovnu (poslední veliký na konci 90. let min. století, kdy shořel seník místního družstva)

Na žádost obecního úřadu provádíme např. čištění veřejných ploch, např. splaveným materiálem po deštích, ale i jiné akce spíše technického rázu.wp_20130820_002.jpg

Naše působiště se však nezaměřuje jen na Zálší nýbrž i na místní část Bašta, mlýn Betlém a v neposlední řadě pak obec  Nořín, kde již samostatný sbor nefunguje od roku 1976.

 

Soutěžní činnost:

10421433_10201410274733697_2562615568766514692_n.jpg  Ze soutěžní činnosti se účastníme pouze      každoročního Okrskového kola v PS.

 

  Jiné ambice si zatím neklademe. Od roku 2014 se za Zálší účastní dvě družstva .

 

 

Kulturní činnost:

Jako tomu je v naprosté většině vesnic i u nás platí hasiči za tahouna kulturního dění. Již po mnoho let se s našimi spoluobčany scházíme na ,,Pálení čarodějnic,, a pak na ,,Dětském odpoledni,, nazvaném v posledních letech jako ,,Loučení s létem,, Tyto dvě akce probíhají přímo v hasičské zbrojnici a jejím bezprostředním okolí. carodejnice39.jpg

V roce 2014 se rozhodl výbor SDH, že nabídku kulturního vyžití ještě rozšíří.

Bylo schváleno obnovení tradice Hasičského plesu (8.2. 2014). Po velmi úspěšném prvním ročníku se bude v pořádání plesů pokračovat. O prázdninách se pak členové velikou měrou podíleli na organizaci rockové akce KOCANDAFEST 2014. Obě tyto akce proběhly v prostorách místního pohostinství.

Sbor pak ještě pomáhá při stavění obecního vánočního stromu.